Escribe tu propia tira cómica

  1. Practica el dibujo. …
  2. Crea personajes. …
  3. Piensa en una historia corta y divertida o en una sátira humorística que pueda aparecer en tu tira cómica. …
  4. Haz un borrador de tu primera tira cómica. …
  5. Crea un nombre único para tu tira cómica. …
  6. Crea una buena copia de tu tira cómica.

 

Tira còmica

Una tira còmica és una narració seqüencial breu que es desenvolupa a través d’unes poques vinyetes (normalment d’1 a 4, en posició horitzontal). Són obra d’un dibuixant (o bé d’un dibuixant i un guionista) i es publiquen periòdicament en diaris, revistes i pàgines d’Internet.

La tira, si bé pot seguir un fil argumental que es desenvolupa a través de diverses tires, ha de tenir una estructura que permeti el seu funcionament de forma autònoma tant en el format clàssic de plantejament, nus i desenllaç, o bé mitjançant una narració seriada.[1]